5 miljoen internetklanten mogen volgende maand hun contract opzeggen

Per 1 juli verhogen een aantal grote internetaanbieders hun prijzen. Aanbieders als KPN, Telfort, XS4ALL, Online en Ziggo hebben allemaal een verhoging van hun tarieven aangekondigd.

contract_verscheuren

Dit kan leiden tot een grote overstap golf. Consumenten mogen immers bij een prijsverhoging het contract opzeggen. Of dit in de praktijk ook daadwerkelijk gaat gebeuren is zeer de vraag; de prijsverhoging is vaak enkele Euro’s en consumenten vinden het nogal een rompslomp om over te stappen naar een andere aanbieder. Breedbandwinkel.nl adviseert bijvoorbeeld om geen gebruik te maken van de overstapservice van de nieuwe provider; dit zou toch kunnen leiden tot boete voor de resterende tijd van het contract. Het advies luidt dan ook om het contract bij de oude leverancier zelf op te zeggen om de boete te voorkomen. Geef bij de opzegging ook duidelijk aan dat het een opzegging betreft op basis van de aangekondigde prijsverhoging (en dat je daar dus niet mee akkoord gaat).

In de aankondiging van de nieuwe tarieven geven de providers ook aan dat er kosteloos opgezegd kan worden. KPN bijvoorbeeld heeft in de aankondiging van 13 mei haar klanten inzicht gegeven in de specifieke prijsstijgingen en daarbij de mogelijkheid gecommuniceerd om tot 4 juli via 0800-0402 kosteloos op te zeggen.

 

Opzeggers kiezen massaal voor Recht van Verzet

Sinds enkele weken kunnen opzeggers via opzeggen.nl ook direct aanspraak maken op hun Recht van Verzet. Dit betekent dat organisaties de opzegger niet meer mogen bellen en geen reclame meer mogen sturen.

We hebben deze (optionele) paragraaf aan de opzegging toegevoegd omdat we hier veel vragen over kregen van opzeggers. Het opzeggen van een abonnement, lidmaatschap of contract is in sommige gevallen al een hele opgave, het regelmatig ontvangen van ongevraagde post na afloop levert nog meer irritatie op.

Recht van Verzet

De optie om geen reclame meer te ontvangen wordt dan ook goed gebruikt; aan maar liefst 96% van de opzeggingen wordt deze optie toegevoegd. Organisaties is het ook niet ontgaan; in de eerste 3 weken zijn we door 7 organisaties actief benaderd of deze optie weggelaten zou kunnen worden (waar we geen gehoor aan hebben gegeven).

Klacht indienen bij Consuwijzer werkt

Consuwijzer heeft in 2016 maar liefst 57.000 meldingen via telefoon en schriftelijk ontvangen van consumenten over oneerlijke of onjuiste handelspraktijken. Steeds meer consumenten weten hun weg dus te vinden wanneer ze onjuist behandeld worden door organisaties en dat is een goede ontwikkeling!

De meest populaire onderwerpen gingen over incassobureau’s, het voorkomen van vervolgzendingen, het opzeggen van een contract of abonnement, rechten bij koop op afstand en het terugsturen van ondeugdelijke producten.

klacht en opzeggen

Wordt er iets gedaan met de klachten? Jazeker, in 2016 zijn verschillende boetes uitgedeeld aan organisaties, onder meer aan een reisorganisatie die lageren prijzen hanteerde dan in werkelijkheid in rekening werden gebracht en aan webwinkels die onvoldoende geld teruggaven bij annulering of retourzending. De hoogste boete in 2016 werd opgelegd aan twee huurbemiddelaars die misleidende informatie en voorwaarden gaven.

De meeste meldingen in 2016 werden gedaan over internetwinkels, telecombedrijven en energiebedrijven.

Huishoudens stappen vaker over naar andere energieleverancier (en besparen 180 miljoen Euro!)

Uit de energiemonitor blijkt dat tussen media 2015 en medio 2016 17% van de Nederlandse huishoudens is overgestapt naar een andere leverancier. Van deze groep is 64% al eens eerder overgestapt. Steeds meer huishoudens die nog steeds bij hun oorspronkelijke leverancier klant zijn, stappen nu ook over naar een goedkopere leverancier. Vooral voor deze groep kan de besparing zomaar 300 Euro op jaarbasis zijn.

Ok, dat vraagt om een rekensommetje!

De overheid (www.clo.nl) geeft in de meest recente gegevens aan dat we in Nederland 7,7 miljoen huishoudens hebben. Uit de energiemonitor blijkt dat 17% van de huishoudens is overgestapt naar een andere energieleverancier, oftewel 1.309.000 huishoudens. Hiervan is 36% nog niet eerder overgestapt, oftewel 471.240 huishoudens. En voor deze groep kan de besparing zomaar 300 Euro zijn? Dat komt dus neer op een bedrag van 141.372.000 Euro (ruim 141 miljoen)! Let wel, dit is dus alleen de groep die nog niet eerder is overgestapt.

Als we nu eens aannemen dat de groep die al eens eerder is overgestapt gemiddeld 50 Euro per jaar bespaart (dat lijkt vrij terughoudend), dan komt dit nog eens neer op een bedrag van 41.888.000 Euro (ruim 41 miljoen).

Overall kunnen we dus concluderen dat van medio 2015 tot medio 2016 ruim 180 miljoen Euro is bespaard door huishoudens. Door simpelweg over te stappen naar een andere leverancier, niet meer dan een administratieve handeling.

Dit rekensommetje laat zien dat energiebedrijven steeds efficiënter moeten werken om lagere prijzen te kunnen hanteren. Uit Europese onderzoeken blijkt ook dat de Nederlandse energiemarkt zeer competitief is met veel leveranciers en een goede mogelijkheid om eenvoudig de prijzen te vergelijken.

Weten of jij ook geld kunt besparen? Doe de check op overstappen.nl (of via een andere vergelijker).

energie-besparen

ACM zet volgende stap in aanpak oneerlijke incassopraktijken

We hebben al eerder bericht over oneerlijke praktijken bij sommige incassobureau’s. Hier wordt vandaag een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Begrijp de ACM (en ons) niet verkeerd; rekeningen moeten natuurlijk gewoon betaald worden. Waar de ACM zich op richt, zijn onterechte, onjuiste of agressieve incasso’s. En dat komt veel te vaak voor!

Vandaar dat de ACM, samen met de AFM, de campagne ‘Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt’ start. Naast deze campagne om consumenten bewust te maken, start de ACM ook met het voorlichten en handhaven van de regels binnen de branche. Uit onderzoek heeft de ACM 3 problemen vastgesteld bij incasso’s: (1) er wordt geprobeerd onterechte vorderingen te innen, (2) er worden te hoge invorderingskosten in rekening gebracht en (3) er wordt ontoelaatbare druk uitgeoefend op consumenten. Drie zeer duidelijke signalen dat het nog steeds niet goed gaat in deze branche.

incasso & opzeggen

Wat kunnen consumenten zelf doen als ze te maken krijgen met een incassobrief? Consuwijzer biedt een online check om na te gaan of het om een terechte en juiste incasso gaat. Deze Incassobrief Checker vind je hier.

Wil je weten of de incassokosten juist zijn? Consuwijzer biedt hier de online Rekenhulp Incassokosten voor.

Ben je op basis van deze tools van mening dat sprake is van een onterechte of onjuiste incasso? Dan kun je online een klacht indienen bij Consuwijzer. En daar gaat Consuwijzer vervolgens mee aan de slag. En een terechte klacht heeft zin; de ACM gaat incassobureau’s die aantoonbaar de mist ingaan beboeten. Dat blijft toch het beste instrument om deze praktijken aan te pakken, maar alleen als consumenten niet in dergelijke praktijken trappen. Zolang het lonend is voor incassobureau’s, dan zullen deze altijd blijven bestaan!

Vind je de tekening van Fokke & Sukke net zo leuk als wij? Check de webshop voor nog meer leuke tekeningen!

Tijd voor een pluim voor verzekeraars!

Berichten over opzeggen zijn vaak wat negatief; organisaties waar je moeilijk kunt opzeggen, opzeggingen die niet (goed) in behandeling worden genomen, contracttermijnen die nog niet zijn afgelopen en ga zo maar door. Tijd om eens een positief bericht te plaatsen over opzeggen dus!

Via opzeggen.nl worden dagelijks zo’n 800 contracten, abonnementen, lidmaatschappen en donaties opgezegd. En dat gaat meestal gewoon goed. Bij verzekeraars merken we dat er nog wel eens iets minder goed gaat. Dat ligt zeker niet altijd aan de verzekeraar, de opzegger kan ook een foutje gemaakt hebben bij het aanleveren van de noodzakelijke informatie.

Tot onze grote vreugde merken we steeds meer dat verzekeraars behulpzaam zijn bij opzeggingen. Zodra wij contact met ze opnemen over een opzegging die niet (goed) is afgehandeld, dan wordt de opzegging in bijna alle gevallen alsnog doorgevoerd op de door de opzegger gewenste (en oorspronkelijk opgegeven) datum. Hoe goed is dat?

blije klanten zijn goede klanten!

Vandaar dat we een pluim willen geven aan alle verzekeraars die begrijpen hoe je met opzeggingen moet omgaan. Er vertrekt weliswaar een klant, maar deze klant vertrekt met een goed gevoel. En geloof ons, dat goede gevoel wordt door de klant echt wel gedeeld met haar of zijn omgeving. En dat levert de verzekeraar naar de toekomst toe weer commerciële kansen.

Staatsloterij treft schikking met deelnemer

In juli 2015 schijnt de Staatsloterij een geheime schikkingsovereenkomst gesloten te hebben met een deelnemer. Deze deelnemer heeft in ruil voor een bedrag van 4.250 Euro zijn procedure tegen de Staatsloterij laten vallen. Het was de bedoeling dat deze overeenkomst geheim zou blijven, maar dat is niet gelukt. Nu kunnen de andere gedupeerden (ca. 200.000!) deze schikking gebruiken als richtlijn voor hun schadevergoeding. Dat lijkt geen goede ontwikkeling voor de Staatsloterij.

staatslot

Lees meer hierover in De Volkskrant via deze link.

 

 

Wijzigingen telecomwet vanaf 1 oktober 2016

Goed nieuws voor zakelijke telecomklanten: vanaf 1 oktober 2016 mogen zakelijke contracten niet meer stilzwijgend verlengd worden!

Wat voor consumenten al langer geldt, zal vanaf 1 oktober ook voor zakelijke abonnees gaan gelden. Mobiele abonnementen die al eens stilzwijgend zijn verlengd, zijn vanaf 1 oktober opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dus als je 4 oktober opzegt, dan is je abonnement afgelopen op 4 november.

De toelichting van het Ministerie van Economische Zaken heeft een toelichting uitgebracht op de nieuwe wetgeving. Uit artikel 7.2a, derde, vierde en vijfde lid van de aangepaste telecomwet blijkt, dat zakelijke abonnees vanaf 1 oktober 2016 telecomcontracten op elk moment kunnen opzeggen als sprake is van één van de volgende situaties:

  • het contract is vóór 1 oktober 2016 aangegaan voor bepaalde duur én is inmiddels reeds stilzwijgend een keer verlengd of vernieuwd;
  • het contract is na 1 oktober 2016 aangegaan en de overeengekomen contracttermijn is verlopen;
  • het contract is aangegaan voor onbepaalde duur.

contractVoor consumenten was de aanpassing van opzegtermijnen en stilzwijgende verlenging in de telecomwet de voorbode voor de Wet van Dam, waarin voor alle contracten voor consumenten stilzwijgende verlenging werd geregeld. Ook voor zakelijke contracten zou de volgende stap dus wel eens kunnen worden dat deze na de duur van de oorspronkelijke overeenkomst per direct opzegbaar moeten zijn met inachtneming van maximaal een maand.

Weglopen bij verzekeraar kan lonen, maar blijven ook

Vandaag in de Volkskrant:

Niet alleen het overstappen zelf, ook het ermee dreigen kan al voordeel opleveren, blijkt bij onder meer energiebedrijven en verzekeraars. Beslis dus niet te snel.

Autobezitters opgelet: er valt mogelijk een aantrekkelijk voordeel te behalen, en heel ingewikkeld is het niet. Een beetje dreigen is genoeg. Dat zit als volgt.

Een lezer uit Amsterdam stapte onlangs met haar autoverzekering over van Polis Direct naar de ANWB. Die had een aantrekkelijke aanbieding voor leden, die op jaarbasis wel zo’n honderd euro goedkoper uitviel dan de lopende autoverzekering bij Polis Direct. Bij het opzeggen van die verzekering kwam Polis Direct echter direct in actie. Hoeveel lager was de premie die mevrouw bij de ANWB moest betalen? Want wellicht kon Polis Direct dan een concurrerend aanbod doen.

Gebeurt dat vaker, wil deze lezer weten, dat je een goedkoper aanbod kunt krijgen als je laat weten dat je overstapt? En dat je dus eigenlijk te veel betaalt als je altijd braaf periodiek je geld overmaakt en verder niets doet? Ja, zegt ‘concurrentiewaakhond’ ACM, de Autoriteit Consument & Markt. In bijvoorbeeld de energiebranche ziet de toezichthouder dit fenomeen ook opduiken. Consumenten die aan hun huidige leverancier melden dat ze elders goedkoper terecht kunnen, krijgen een gunstiger aanbod van hun huidige leverancier, waardoor ze dan besluiten niet over te stappen. In de tweede helft van vorig jaar deed 10 procent van de energieklanten aan dit ‘intern overstappen’, zoals de ACM het noemt. Ze bleven hun leverancier na een goedkoper aanbod trouw.

Premieshoppen

De ACM stimuleert consumenten om over te stappen, intern of extern, omdat het goed is voor de concurrentie, en omdat het honderden euro’s kan schelen. Die oproep heeft succes: vorig jaar wisselde ruim 15 procent van de energieconsumenten van leverancier. Daar staat wel tegenover dat sinds de liberalisering in 2004 bijna de helft van de energieklanten nog nooit is overgestapt. Ze betalen daardoor hoogstwaarschijnlijk veel meer dan nodig is.

“Eenderde oriënteerde zich vorig jaar op een andere zorgverzekering, 7 à 8 procent sloot daadwerkelijk een nieuwe zorgverzekering af”

Ook bij de zorgverzekeringen wordt tegenwoordig volop geshopt, zij het minder dan in de energiesector. Eenderde oriënteerde zich vorig jaar op een andere zorgverzekering, 7 à 8 procent sloot daadwerkelijk een nieuwe zorgverzekering af, blijkt uit onderzoek dat de ACM heeft laten doen. Hoe veel interne overstappers er zijn in de zorg, die dus bij hun eigen zorgverzekeraar bleven omdat ze een betere of goedkope polis kregen, weet de toezichthouder niet. Wel is duidelijk dat het aantal overstappers in de zorg weliswaar een stuk lager ligt dan bij de energie, maar dat het weer meer is dan bij de autoverzekeringen. Daar verandert maar 5 procent van aanbieder, en is er dus nog een wereld – en veel voordeel – te winnen.

Geen standaardbeleid

In dat verband: Polis Direct laat desgevraagd weten dat het geen standaardbeleid is om een lagere premie te bieden of een scherper aanbod te doen (bijvoorbeeld betere dekking tegen dezelfde voorwaarden) om zo klanten te kunnen behouden.

‘Wat – net als bij alle andere maatschappijen die verzekeringen aanbieden – wel gebeurt, is dat we altijd een poging doen om klanten die afscheid van ons willen nemen toch te behouden. En soms komt daar inderdaad een lagere premie bij kijken’, meldt Polis Direct in een reactie. ‘Doordat premies van autoverzekeringen van onze vaste klanten zo goed als elk jaar iets stijgen, kan het voorkomen dat zij uiteindelijk meer betalen dan nieuwe klanten. In zo’n situatie kijken we of we de klant een nieuw aanbod kunnen doen, en soms valt dat lager uit dan zijn of haar huidige premie’, aldus de verklaring. Daarin benadrukt Polis Direct nog eens ‘hiermee niet uniek te zijn in verzekeringsland’. Bij andere verzekeraars levert dreigen met overstappen dus mogelijk ook een lagere premie of een scherper aanbod op. maar let op: door bepalingen rond schadevrije jaren en no claim kan een andere autoverzekering aantrekkelijker lijken, terwijl hij dat niet is.

vergelijken loont

Kijk en vergelijk

“Stap pas echt over als je huidige verzekeraar niet een nóg beter aanbod doet”

De lezer uit Amsterdam was al overgestapt naar de ANWB, en zal dus nooit weten of Polis Direct een nóg goedkopere of betere autoverzekering had kunnen regelen als ze was gebleven. Het is dus zaak eerst de beste prijzen en voorwaarden op een rijtje te zetten, en pas echt over te stappen als je huidige verzekeraar (of energieleverancier, of bank) niet een nóg beter aanbod doet. De ACM adviseert meerdere van de vele vergelijkingssites die er zijn te gebruiken. Zo ontstaat een breed beeld van wat de mogelijkheden en aanbiedingen zoal zijn. Nog een tip van de toezichthouder: bij hypotheken hoef je niet bang te zijn dat je als bestaande klant meer betaalt als je tussentijds niet met overstappen dreigt. Het is de banken en andere hypotheekaanbieders verboden verschillende rentetarieven in rekening te brengen voor nieuwe en bestaande klanten.

Opzeggen maaltijdbox nu makkelijker dankzij ingrijpen ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij 6 aanbieders van maaltijdboxen afgedwongen dat zij zich houden aan de wettelijke bedenktermijn van twee weken. Dit betekent dat consumenten nu makkelijker van hun abonnement af kunnen.

maaltijdbox opzeggen

De volgende aanbieders hebben hun voorwaarden aangepast en hebben met de ACM afgesproken dat zij consumenten hier duidelijker over zullen informeren:

Wat is nu eigenlijk de bedenktijd?
Op de dag van de eerste bezorging start de twee weken bedenktijd. Als je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, dan moet je binnen twee weken na ontvangst van de eerste maaltijdbox het abonnement opzeggen. Je hoeft geen reden op te geven. Voor de maaltijdboxen die binnen de eerste 14 dagen geleverd zijn, moet wel gewoon worden betaald wanneer de aanbieder je daarover duidelijk heeft geïnformeerd.

Wil je een abonnement opzeggen of afzien van een abonnement? Klik op de betreffende leverancier hierboven en je kunt direct je opzegging regelen.