★★★★★
9.3 op basis van 859 beoordelingen Kiyoh

Disclaimer

Onze gebruiksvoorwaarden

Onderstaande gebruiksvoorwaarden, opgesteld op 10 november 2014, zijn van toepassing op www.opzeggen.nl. De website www.opzeggen.nl is een initiatief van:

GreenOnline BV (www.greenonline.nl), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34202424 en met btw nr. NL8129.38.124.B01.

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Verzendservice

Opzeggen.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik van de Opzeggen.nl verzendservice, bestaande uit het verzenden van een opzegbrief per fax, per post en/of per e-mail. Opzeggen.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het al dan niet in behandeling nemen van een opzegbrief door de organisatie waarvoor de opzegging is bestemd, noch voor ontvangst van de opzegbrief door de organisatie waarvoor de opzegging is bestemd.

Opzeggarantie

Wanneer de opzeggarantie van toepassing is, dan zal Opzeggen.nl zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur de opzegging bij de betreffende organisatie afleveren. De gebruiker kan rechten ontlenen aan de opzeggarantie nadat de opzegging bij de betreffende organisatie is afgeleverd, uiterlijk na verstrijking van de gestelde 48 uur.

Wanneer de opzeggarantie van toepassing is, dan aanvaardt Opzeggen.nl verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de verzendservice met opzeggarantie, wanneer aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

  • de opzegging betreft een consumenten abonnement, contract, polis of lidmaatschap. De verzendservice met opzeggarantie geldt niet voor zakelijke overeenkomsten;
  • de verplichte velden voor gegevens noodzakelijk voor een goede, deugdelijke opzegging, zijn juist en volledig ingevuld;
  • de opzegging bij de opgezegde organisatie binnen de gestelde termijn contractueel mogelijk is.

Ontstane schade in het geval aan bovenstaande uitgangspunten is beperkt tot vaste abonnementskosten met een maximumbedrag van 100 Euro. Wanneer (een deel van) de vaste abonnementskosten zijn verbruikt (door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, gebruikte minuten binnen een mobiele bundel), dan worden deze niet door Opzeggen.nl vergoed.

De gebruiker moet binnen een termijn van 8 weken na de beoogde opzegdatum aan Opzeggen.nl doorgeven dat de opzegging nog niet is geregeld. In het geval dat de gebruiker dit nalaat, dan vervalt het recht op (schade-)vergoeding.

Wanneer discussie ontstaat over een opzegging bij een organisatie, dan zal de gebruiker aan Opzeggen.nl documenten overleggen waarmee het voor Opzeggen.nl mogelijk wordt om te achterhalen waarom de opzegging niet (goed) in behandeling is genomen door de betreffende organisatie. Wanneer het niet in behandeling nemen van de opzegging door de organisatie door de gebruiker wordt veroorzaakt (door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, achterstallige betaling), dan vervallen de rechten van de gebruiker op (schade-)vergoeding. Wanneer het niet (goed) in behandeling nemen van de opzegging te wijten is aan Opzeggen.nl, dan heeft de gebruiker recht op (schade-)vergoeding tot een maximumbedrag van 100 Euro.

Opzeggen.nl kan in het geval van discussie over een opzegging, besluiten namens de gebruiker op te treden richting de betreffende organisatie. In overleg met de gebruiker zal in dat geval bepaald worden welke gegevens noodzakelijk zijn voor Opzeggen.nl om namens de gebruiker op te treden. Wanneer de gebruiker akkoord gaat, dan zal een jurist van Opzeggen.nl contact opnemen met de betreffende organisatie om tot een oplossing te komen.

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Privacy verklaring

Deze website kan worden bezocht zonder enige persoonlijke informatie te verschaffen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de briefgenerator, dan worden gegevens gevraagd om de persoonlijke opzegbrief te genereren. Wanneer vervolgens gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de opzegbrief gratis te downloaden, dan worden de gegevens dezelfde nacht door Opzeggen.nl verwijderd. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de verzendservice van Opzeggen.nl, dan worden de gebruikte gegevens in de brief gedurende 8 dagen bewaard. Daarna worden deze door Opzeggen.nl verwijderd. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de verzendservice met opzeggarantie, dan worden de gegevens door Opzeggen.nl bewaard. De (tijdelijk) bewaarde gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het opstellen van de persoonlijke opzegbrief.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kan op ieder moment schriftelijk verzocht worden om gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij GreenOnline BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GreenOnline BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GreenOnline BV.

Commissie

Opzeggen.nl brengt geen kosten in rekening voor het aanmaken van een persoonlijke opzegbrief via deze webpagina.

Wanneer gekozen wordt voor de Opzeggen.nl verzendservice, al dan niet met opzeggarantie, dan brengt Opzeggen.nl éénmalig kosten in rekening voor het verzenden van de opzegbrief met handtekening per e-mail, (aangetekende) post of per fax, dan wel voor de verzendservice met opzeggarantie.