★★★★★
9.2 op basis van 5463 beoordelingen Kiyoh

Wet Van Dam

Alles over de nieuwe opzegwetgeving

Wet Van Dam


Update 4 december 2012: Vanaf 1 december 2012 geldt de Wet Van Dam ook voor organisaties die zich afgelopen jaar bleven beroepen op de overgangsregeling. Die is nu dus niet meer van toepassing! Wat betekent dit nu? Vanaf nu mag een lopend contract NIET meer stilzwijgend voor een langere periode worden verlengd. Je kunt dus nog steeds een jaarcontract aangaan bij de start, maar na dit eerste jaar moet je maandelijks op kunnen zeggen.

Let op, er zijn enkele situaties waar andere regels voor gelden:
- mobiele telefonie; wanneer je een contract voor meerdere jaren bent aangegaan waarbij je een gratis toestel hebt ontvangen, dan dien je het contract uit te dienen of de boete te voldoen die is verbonden aan vroegtijdig opzeggen.
- wanneer je na het jaarcontract een nieuwe aanbieding krijgt die niet overeenkomt met de oorspronkelijke aanbieding, dan ga je een nieuw contract aan en hier geldt dan voor dat dit een jaarcontract mag/kan zijn.
- verenigingen vallen niet onder de Wet van Dam, maar onder het verenigingsrecht. Hier kunnen contracten (lidmaatschappen) nog steeds met een jaar worden verlengd (denk aan sportverenigingen; sport-/fitnessscholen zijn over het algemeen GEEN sportvereniging).


Update 7 februari 2012: Er is jurisprudentie over de Wet van Dam! Afgelopen 12 januari heeft de rechtbank in Haarlem bepaald dat de Wet van Dam wel degelijk vanaf 1 december 2011 van kracht is geworden en er dus een opzegtermijn geldt van 1 maand, ook voor bestaande contracten waarvan het eerste contractjaar is verstreken.

In de uitspraak van de Rechtbank Haarlem ging het over een abonnement bij een fitness school. Dit abonnement was in 2008 aangegaan. De fitness school betoogde dat de overgangsregeling nog van toepassing zou zijn en dat de Wet van Dam pas per 1 december 2012 zou ingaan. De rechtbank oordeelde anders!

Wil jij een contract opzeggen dat al langer dan één jaar loopt maar wil de betreffende organisatie niet meewerken? Verwijs naar de uitspraak LJN BV1276, Rechtbank Haarlem, 526840 CV EXPL 11-12063.

Deel je ervaringen met ons!


Update 14 december 2011: Oorspronkelijk heeft de wetgever de bedoeling gehad om de nieuwe wet te laten gelden voor ALLE contracten, dus ook voor bestaande contracten. Maar helaas is de wetgever vergeten in de wet te melden dat het overgangsrecht niet van toepassing is... Resultaat lijkt te zijn dat het overgangsrecht formeel wel van toepassing is en dat de nieuwe wet voor contracten van vóór 1 december 2011 pas van toepassing zou zijn vanaf 1 december 2012.

In de praktijk blijkt dat er gelukkig bedrijven zijn die toch de oorspronkelijke bedoeling hanteren. Zo hebben we o.m. in de praktijk ervaren dat Sanoma (uitgever) de nieuwe wetgeving al hanteert, ook voor bestaande contracten. Erg positief!

Helaas zijn er ook bedrijven die de formele route bewandelen (zouden dit de bedrijven zijn waar de wetgeving eigenlijk voor bedoeld was...?). Zo hebben we al een bericht gekregen dat Quality Golf Company uitgaat van 1 december 2012. Jammer!

Meer ervaringen zijn welkom. Wij nodigen ook zeker opzeggers uit de opzegging aanhangig te maken bij de geschillencommissie of voor de rechter en de uitslag daarvan met ons te delen. Wellicht dat met jurisprudentie de oorspronkelijke gedachte van de wet alsnog tot uitvoer komt.


Update 8 december 2011: We krijgen nogal wat vragen over de Wet van Dam... Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de wet en de overgangsregeling. Volgens Consuwijzer geldt de Wet van Dam niet voor contracten die zijn afgesloten vóór 1 december 2011 (zie Consuwijzer) maar daar zijn wij het niet mee eens. De wet is ingegaan op 26 november 2010 en geeft aan dat deze in werking treedt 'met ingang van de eerste dag van de dertiende kalendermaand na de datum van uitgifte' (zie wijziging wetboek). 1 December 2011 dus!

Hoe onduidelijk kan de consument voorgelicht worden? Wij proberen helder te krijgen hoe het zit.

Wij hebben contact gehad met Consuwijzer, zij hebben ons doorverwezen naar de Consumentenautoriteit en daar kunnen we vandaag niemand telefonisch bereiken :( We gaan dus maar een mail sturen.

Wordt vervolgd!


Vanaf 1 december 2011 geldt de Wet Van Dam. Deze wet heeft alleen betrekking op consumenten. De nieuwe wet zorgt er onder andere voor dat je minder lang aan een stilzwijgende verlenging van een abonnement vastzit. En dat je sneller kunt opzeggen.

Let op: je kunt nog steeds een jaarcontract aangaan met een organisatie. De Wet Van Dam heeft betrekking op de periode na de eerste stilzwijgende verlenging. Waar het tot 1 december 2011 nog mogelijk was om een contract stilzwijgend met een jaar te verlengen, is dat nu beperkt tot maximaal 1 maand. De Wet Van Dam kent geen overgangsregeling. Ook bestaande contracten vallen onder deze regeling, en wel direct.

Voor het opzeggen van lidmaatschappen bij verenigingen (zoals bijvoorbeeld de ANWB) gelden andere regels (verenigingsrecht). Hier blijft gelden dat een lidmaatschap met een jaar verlengd kan worden wanneer niet voor een bepaalde periode wordt opgezegd (voor de ANWB geldt bijvoorbeeld dat je voor 15 november moet hebben opgezegd, anders zit je ook het daarop volgende jaar vast aan je lidmaatschap).

Nieuwe regels dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften

Voor dit soort abonnementen heeft de Wet Van Dam vanaf 1 december 2011 een aparte regel opgenomen. Het abonnement mag met maximaal 3 maanden stilzwijgend worden verlengd. Tot 1 december 2011 was de termijn voor stilzwijgende verlenging maximaal één jaar. Opzeggen moet uiterlijk voor het einde van de tweede maand van de verlenging, anders zit je weer 3 maanden vast aan het abonnement. Voor het stilzwijgend verlengen voor onbepaalde tijd van een abonnement op dag-, nieuws, weekbladen en tijdschriften, geldt hetzelfde als bij andere abonnementen: het mag zolang de overeenkomst op te zeggen is met 1 maand opzegtermijn.

Proefabonnementen mogen straks helemaal niet meer stilzwijgend worden verlengd. Volgens de nieuwe regels stopt het proefabonnement vanzelf na de afgesproken proefperiode.

Nieuwe regels voor sportscholen

Ook al spreekt een sportschool over een lidmaatschap, meestal is het geen vereniging maar gewoon een bedrijf. In dat geval is de Wet Van Dam dus gewoon van toepassing. Je ‘lidmaatschap’ mag gerust met een jaar verlengd worden, maar na het eerste contractjaar geldt een opzegtermijn van 1 maand. Heb je voor een heel jaar betaald maar zeg je halverwege op? Dan is de sportschool verplicht je het resterende bedrag terug te betalen.

Nieuwe regels voor de manier van opzeggen

Volgens de nieuwe regels moet je kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop het abonnement is afgesloten. Nu is het vaak zo dat een opzegging per brief verplicht wordt gesteld. Zelfs wanneer je het abonnement telefonisch of via een website hebt afgesloten. Dat mag niet meer vanaf 1 december 2011. Als je je online hebt aangemeld als klant, dan moet je ook online kunnen opzeggen.

Op opzeggen.nl tref je alle informatie per organisatie aan over opzeggen. Je kunt snel zoeken op naam van het bedrijf en je kunt altijd gebruik maken van een gratis opzegbrief. Steeds meer organisaties bieden op opzeggen.nl een gratis telefonieservice; je kunt bij deze bedrijven direct gratis telefonisch contact opnemen om je opzegging te regelen.

Opzeggen.nl biedt ook voor steeds meer bedrijven een verzendservice. Deze biedt de mogelijkheid om een opzegbrief door opzeggen.nl te laten versturen naar de betreffende organisatie. Je krijgt van ons een verzendbevestiging die je kunt gebruiken als bewijs dat je de opzegging hebt verstuurd.

16.564 opzeggingen afgelopen 30 dagen - 3.260.083 opzeggingen in totaal

back