9.1 op basis van 7592 beoordelingen

Huurovereenkomst

Een huurcontract kan opgezegd worden door twee partijen: de huurder en de verhuurder. Zij mogen niet maar zo een huurcontract opzeggen, want er gelden bepaalde regels voor. Op deze manier worden zowel huurders als verhuurders beschermd. Wil je een huurcontract opzeggen? Dan ben je mogelijk benieuwd met welke regels je te maken krijgt. Wat dat betreft ben je hier aan het juiste adres. Op deze pagina vertellen wij je namelijk alles wat je moet weten over de regels voor het opzeggen van een huurcontract. We gaan eerst in op de regels die gelden voor verhuurders en behandelen aansluitend de regels voor huurders.

Opzegging door de verhuurder
Redenen om op te zeggen voor een verhuurder
Opzegtermijn voor de verhuurder
Opzegging door de huurder
Dit zijn de regels voor een huurder
Voorbeeldbrief voor het opzeggen van een huurcontract
Niet eens met huuropzegging?
Veelgestelde vragen over het opzeggen van een huurcontract

Opzegging door de verhuurder

Wanneer je als verhuurder de huur op wilt zeggen, moet je dit altijd per aangetekende brief doen. Verhuur je een woning aan meerdere huurders? Dan moet je iedere huurder een brief sturen. Het is belangrijk dat er in deze brief een wettelijke reden staat waarom je de huur op wilt zeggen. Verzoek de huurder bovendien om binnen 6 weken schriftelijk te laten weten of hij akkoord gaat met de huuropzegging.

Redenen om op te zeggen voor een verhuurder

Als verhuurder mag je de huur alleen opzeggen als hier een wettelijke reden voor is. Deze reden moet je in de aangetekende brief vermelden. Ben je benieuwd welke wettelijke redenen er voor verhuurders zijn om een huurcontract op te zeggen? Wij zetten ze hier voor je op een rijtje.

Betalingsachterstand Als de huurder zijn huur niet betaalt of het bedrag meermaals te laat overmaakt, mag je als verhuurder het huurcontract eenzijdig opzeggen.

Overlast Veroorzaakt de huurder overlast en krijg je hier regelmatig klachten over? Dan mag je eveneens besluiten om het huurcontract als verhuurder op te zeggen.

Dringend eigen gebruik Wanneer je een woning verhuurt, maar deze door onvoorziene omstandigheden plotseling zelf dringend nodig hebt, mag je een huurcontract volgens de wet ook opzeggen als verhuurder.

Wijziging bestemmingsplan Wil je als verhuurder een geldend gemeentelijk bestemmingsplan realiseren op de plaats van de huurwoning? Dan is dit volgens de wet een gegronde reden om het huurcontract op te zeggen.

Conflict huurcontract na wijziging Als verhuurder mag je een wijziging doorvoeren in het huurcontract. Is de huurder het niet eens met deze wijziging? Dan ontstaat er mogelijk een conflict. Een conflict tussen verhuurder en huurder is een wettelijke reden voor het opzeggen van een huurcontract.

Tijdelijke verhuur Is er sprake van een tijdelijk huurcontract? Dan mag je deze als verhuurder niet tussentijds opzeggen. Wanneer je dit toch doet, mag de huurder de tussentijdse opzegging weigeren. Een huurder mag zelf overigens wel tussentijds een tijdelijk huurcontract opzeggen.

Opzegtermijn voor de verhuurder

Wil je als verhuurder de huur opzeggen? Dan krijg je te maken met een opzegtermijn. Hoe langer de huurder in de woning woont, des te langer van tevoren je een huurcontract op moet zeggen en bij sommige situaties zijn er uitzonderingen. De onderstaande tabel maakt dit duidelijk.

Huurperiode Opzegtermijn

  • Korter dan 1 jaar - 3 maanden
  • Langer dan 1 jaar - 4 maanden
  • Langer dan 2 jaar - 5 maanden
  • Langer dan 3 jaar - 6 maanden

Opzegging door de huurder

Naast de verhuurder kan een huurder ook een huurcontract opzeggen. De regels voor het opzeggen van een huurcontract zijn voor een huurder alleen wel een stuk soepeler dan voor een verhuurder. Waar een verhuurder een wettelijke reden moet hebben voor het opzeggen van een huurcontract, geldt dit voor een huurder niet. Als huurder hoef je zelfs geen reden op te geven voor een huurcontract opzeggen. Wel moet jij je houden aan de opzegtermijn die in het huurcontract staat.

Dit zijn de regels voor een huurder

Woon je in een huurwoning, maar wil je hier binnen afzienbare tijd uit? Dan moet je jouw huurcontract opzeggen. Voordat je dit doet, is het handig om te weten welke regels er voor een huurder gelden. Wij hebben de belangrijkste regels hieronder voor je op een rijtje gezet, zodat je weet waar je rekening mee moet houden bij een huurcontract opzeggen.

Opzegtermijn huurcontract Net als bij het opzeggen van vrijwel ieder ander contract krijg je bij een huurcontract opzeggen ook te maken met een opzegtermijn. De opzegtermijn voor huurders is altijd hetzelfde als de betalingstermijn. Geldt er een betalingstermijn van 1 maand? Dan is de opzegtermijn ook 1 maand. De maximale betalings- en opzegtermijn mag overigens 3 maanden zijn. Als er een langere opzegtermijn in jouw huurcontract staat, hoeft een huurder zich hier niet aan te houden.

Opzegging per aangetekende brief Als je de huur op wilt zeggen, moet je dit schriftelijk aan de verhuurder laten weten. Zeg een huurcontract daarom altijd per aangetekende brief op. Vermeld hierin duidelijk met ingang van welke datum je de huur op wilt zeggen en vraag de verhuurder om een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

Vaste periode Huur je een zelfstandige woning voor een vaste periode van langer dan 2 jaar? Dan is een huurcontract opzeggen pas mogelijk op het moment dat deze periode verstreken is. Als je een onzelfstandige woning - zoals een kamer - huurt voor een vaste periode van langer dan 5 jaar, kun je het huurcontract pas na deze periode opzeggen. Wanneer je de huurwoning eerder wilt verlaten, kun je in overleg gaan met de verhuurder.

In geval van tijdelijke huur Wanneer je een tijdelijk huurcontract bent aangegaan, betekent dit niet dat je hier ook de gehele periode moet blijven wonen. Als huurder mag je een tijdelijk contract namelijk tussentijds opzeggen. Verhuurders mogen dit niet doen. Stuurt de verhuurder jou toch een aangetekende brief om de huur op te zeggen? Dan mag je deze opzegging weigeren, mits er een wettelijke reden is om het huurcontract op te zeggen.

Voorbeeldbrief voor het opzeggen van een huurcontract

Een huurcontract opzeggen doe je door een aangetekende brief te versturen. Als je nog niet eerdere zo’n brief verstuurd hebt, weet je mogelijk niet hoe je te werk gaat. Maak in dat geval gebruik van de opzegbrief van Opzeggen.nl Op onze website vul je simpelweg de gegevens in waar wij je om vragen en er staat direct een opzegbrief voor je klaar. Nadat je deze gratis gedownload hebt, stuur je hem aangetekend naar de verhuurder. Zo weet je zeker dat je aan alle eisen voor een huurcontract opzeggen voldaan hebt.

Niet eens met huuropzegging?

Heeft een verhuurder je een aangetekende brief gestuurd om de huurovereenkomst op te zeggen, maar ben je het hier niet mee eens? Dan kun je bezwaar maken. Een verhuurder mag namelijk niet maar zo een huurcontract opzeggen. Als het om een contract voor onbepaalde tijd gaat, mag hij dit alleen doen als hij hier een wettelijke reden voor heeft. Wie bezwaar wil maken tegen het opzeggen van een huurcontract stuurt de verhuurder een aangetekende brief. Maak hierin duidelijk dat je protest aantekent tegen de opzegging. In veel gevallen mag de verhuurder de huurovereenkomst niet beëindigen als je bezwaar maakt tegen de opzegging. Hij heeft in dat geval toestemming van de rechter nodig om het huurcontract te beëindigen.

Veelgestelde vragen over het opzeggen van een huurcontract

In welke gevallen mag een verhuurder het huurcontract opzeggen?

Een verhuurder mag een huurcontract alleen opzeggen als hij hier een wettelijke reden voor heeft. Een betalingsachterstand of overlast zijn hier voorbeelden van. Ook als hij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik, een geldend gemeentelijk bestemmingsplan wil realiseren of er een conflict is met de huurder mag de verhuurder een huurcontract opzeggen.

Waar moet ik rekening mee houden bij het opzeggen van mijn huurcontract?

Als huurder moet je in ieder geval rekening houden met de opzegtermijn die in het huurcontract is opgenomen. Dit is minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Verder moet je een huurcontract altijd opzeggen per aangetekende brief.

Kan ik een huurcontract tussentijds opzeggen?

Huurders mogen een huurcontract vaak tussentijds opzeggen. Als je voor een vaste periode van langer dan 2 jaar een zelfstandige woning huurt of voor een vaste periode langer dan 5 jaar een onzelfstandige woning (kamer) huurt, kun je alleen tussentijds opzeggen als de verhuurder hiermee instemt.

Geldt er een wettelijke bedenktijd voor huurcontracten?

Voor een huurcontract geldt geen wettelijke bedenktijd. Dit betekent dat je niet zomaar af kunt zien van een huurovereenkomst zodra je deze getekend hebt. Wanneer er sprake is van dwaling of bedrog is dit wel mogelijk.

Mag ik een tijdelijk huurcontract opzeggen?

Een verhuurder mag een tijdelijk huurcontract niet tussentijds opzeggen, maar een huurder mag dit wel. De opzegtermijn hangt af van wanneer je betaalt. De meeste huurders betalen iedere maand, waardoor er ook een opzegtermijn van 1 maand geldt.

Wat is het opzegtermijn in het geval van een huurcontract?

De opzegtermijn van een huurcontract hangt af van het moment waarop je betaalt. Voor huurders die maandelijks betalen, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Als je de huur per 3 maanden of meer betaalt, geldt er een maximale opzegtermijn van 3 maanden.

Categorieën

  • Loterij
  • Goede doelen
  • Verzekering
  • Fitness
  • Krant & tijdschrift

Direct online opzeggen

Welke organisatie zoek je?

16.574 opzeggingen afgelopen 30 dagen - 4.421.562 opzeggingen in totaal

Direct online opzeggen

Welke organisatie zoek je?

16.574 opzeggingen afgelopen 30 dagen - 4.421.562 opzeggingen in totaal

Direct online opzeggen

Welke organisatie zoek je?

16.574 opzeggingen afgelopen 30 dagen - 4.421.562 opzeggingen in totaal

GreenOnline BV Gebruiksvoorwaarden

9.1 op basis van 7592 beoordelingen

Kiyoh