9.1 op basis van 7592 beoordelingen

Wet van Dam

De Wet van Dam is sinds december 2011 actief. Deze wet beschermt consumenten voor onverwachte - en vaak hoge - kosten waarmee zij te maken kunnen krijgen door het stilzwijgend verlengen van een abonnement. Mensen die meer willen weten over deze wet, zijn hier aan het juiste adres. Deze pagina staat namelijk geheel in het teken van de Wet van Dam.

De Wet van Dam als bescherming voor consumenten
Zakelijke contracten en de Wet van Dam
Veelgestelde vragen over de Wet van Dam

De Wet van Dam als bescherming voor consumenten

Voordat de Wet van Dam werd ingevoerd, mocht een abonnement stilzwijgend met een jaar verlengd worden als de abonnee het abonnement niet zelf beëindigde. Sinds de invoering van de Wet van Dam is dit niet langer mogelijk. Daarom dat deze wet gezien kan worden als een bescherming voor consumenten. Dankzij de wet mag je een abonnement namelijk op ieder gewenst moment opzeggen nadat deze is omgezet van een abonnement met vaste looptijd in een abonnement voor onbepaalde tijd. Let op: er geldt wel een opzegtermijn.

Wettekst: Wet van Dam

De Wet van Dam beschermt consumenten weliswaar, maar het is niet zo dat iedereen hier ook een beroep op kan doen. Daarbij komt dat de wet niet op iedere situatie van toepassing is. Daarom ben je mogelijk benieuwd naar de wettekst van de Wet van Dam. Wij zetten de belangrijkste zaken hieronder voor je op een rijtje.

  1. Opdrachtgevers kunnen een contract of abonnement waarvan de aanvankelijke duur geëindigd is stilzwijgend verlengen. Na deze verlenging is er sprake van een contract of abonnement voor onbepaalde tijd.
  2. Consumenten kunnen contracten en abonnementen voor onbepaalde tijd altijd opzeggen. De opzegtermijn bedraagt hierbij 1 maand.
  3. Bepaalde manieren van opzeggen mogen niet langer worden uitgesloten.
  4. Abonnementen op kranten en tijdschriften mogen met maximaal 3 maanden stilzwijgend verlengd worden. Een opzegging moet altijd 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode gedaan worden. Als een tijdschrift minder dan eenmaal per maand verschijnt, geldt een maximale opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

Stilzwijgend verlengen

Heb je een abonnement afgesloten en loopt deze op zijn einde? Verwacht dan niet dat het abonnement vanzelf eindigt. Een bedrijf mag jouw contract of abonnement na deze periode namelijk stilzwijgend verlengen. Nadat een abonnement voor bepaalde tijd stilzwijgend verlengd is, kun je deze op ieder gewenst moment opzeggen.

Misvattingen ten aanzien van de Wet van Dam

Door de Wet van Dam denken consumenten vaak dat een contract of abonnement altijd met een maand opgezegd kan worden, maar dat is niet het geval. Maandelijks opzeggen kan pas nadat een abonnement met vaste looptijd is omgezet in een abonnement met onbepaalde looptijd. Een andere misvatting is dat mensen vaak denken dat de Wet van Dam ook van toepassing is op verenigingen. Dit is alleen het geval als een vereniging diensten levert waarvoor een lid een apart contract af moet sluiten.

Zakelijke contracten en de Wet van Dam

Eerder in deze tekst haalden we al aan dat de Wet van Dam bedoeld is om consumenten te beschermen. Maar is deze wet ook van toepassing op zakelijke contracten? Dit hangt van de situatie af. Als ondernemer ben je in beginsel namelijk gebonden aan de algemene voorwaarden van de partij waarbij je een contract of abonnement hebt afgesloten.

De Wet van Dam voor eenmanszaken

Bedrijven zitten vaak vast aan de algemene voorwaarden die aan een contract of abonnement verbonden zijn, maar eenmanszaken vormen hier soms een uitzondering op. De Wet van Dam geldt wel voor eenmanszaken omdat zij een vergelijkbare positie hebben als consumenten.

De Wet van Dam en opzeggingen

Bij het opzeggen van een abonnement of contract kun je te maken krijgen met de Wet van Dam. Denk overigens niet dat deze wet voor iedere opzegging hetzelfde werkt, want dat is niet het geval. Daarom vertellen wij je hier alles over de Wet van Dam en opzeggingen.

Loterijen Als je een abonnement op de Vriendenloterij of Nationale Postcode Loterij hebt, mag een loterij deze stilzwijgend omzetten in een abonnement voor onbepaalde tijd. Na een stilzwijgende verlenging van een abonnement op een loterij geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Goede doelen Doneer je al jarenlang aan de CliniClowns of het Wereld Kanker Onderzoek Fonds? Dan is er inmiddels sprake van een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Goede doelen opzeggen kan dan altijd, maar er geldt wel een opzegtermijn van 1 maand.

Verzekeringen Voor verzekeringen opzeggen gelden dezelfde regels als voor loterijen en goede doelen. Als jouw contract bij Nationale-Nederlanden of Chubb European Group al eens verlengd is, is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Wie onder zijn contract uit wil, kan deze op ieder gewenst moment opzeggen.

Fitness en sportscholen Sport je niet meer bij Basic-Fit of Fit for Free? Dan wil je jouw lidmaatschap bij de sportschool opzeggen. Als de afgesproken abonnementsperiode inmiddels verstreken is, geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Er is dan immers sprake van een abonnement voor onbepaalde tijd, waardoor de Wet van Dam van toepassing is.

Kranten en tijdschriften Kranten en tijdschriften opzeggen gaat iets anders in zijn werk dan de meeste andere abonnementen. Jouw abonnement op DPG Media of Plus Magazine mag namelijk stilzwijgend met 3 maanden verlengd worden. Zeg je jouw abonnement in deze periode op? Dan is er sprake van een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Een proefabonnement op een krant of tijdschrift stopt vanzelf en mag niet stilzwijgend verlengd worden.

Televisie en internet Aanbieders als CanalDigitaal en KPN werken vaak met contracten voor 1 of 2 jaar. Als de periode verstreken is en je het contract zelf niet opzegt, wordt deze omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan dan op ieder moment, maar er geldt ook hier een opzegtermijn van 1 maand.

Online diensten Is jouw abonnement op Netflix of Spotify al eens stilzwijgend verlengd? Dan mag je deze dankzij de Wet van Dam op ieder gewenst moment opzeggen. Bij online diensten opzeggen krijg je wel te maken met een opzegtermijn van 1 maand, waardoor jouw abonnement niet direct eindigt.

Betalen en lenen Er zijn veel mensen die hun abonnement op Visa World Card of ANWB VISA opzeggen. Voor betalen en lenen opzeggen gelden eveneens regels. Opzeggen kan na 1 jaar kosteloos. Voor betalen en lenen geldt een opzegtermijn van 2 weken.

Huurovereenkomst Een huurovereenkomst valt niet onder de Wet van Dam. Dit betekent dat zo’n overeenkomst stilzwijgend verlengd mag worden. Toch is het wel degelijk mogelijk om onder een huurovereenkomst uit te komen. Vaak staat er in de overeenkomst een minimale periode waarvoor iets gehuurd wordt en een opzegtermijn.

Veelgestelde vragen over de Wet van Dam

Wat is de Wet van Dam?

De Wet van Dam is een wet die het stilzwijgend verlengen van abonnementen aan banden legt. Na het verstrijken van de eerste abonnementsperiode mag het abonnement omgezet worden in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan vanaf dan op ieder gewenst moment.

Voor welke diensten geldt de Wet van Dam?

De Wet van Dam is van toepassing op het opzeggen van loterijen, goede doelen, verzekeringen, fitness en sportscholen, kranten en tijdschriften, internet en televisie, online diensten en betalen en lenen. De wet is niet van toepassing op huurovereenkomsten.

Wat is de wettekst van de Wet van Dam?

De wettekst van de Wet van Dam heeft betrekking op het beschermen van consumenten. Dit komt doordat zij niet beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Ook kleine bedrijven en zelfstandigen kunnen aanspraak maken op deze wet. Zij hebben namelijk een vergelijkbare positie als consumenten. ** Hoe zit het met de algemene voorwaarden en de Wet van Dam?**

Bedrijven moeten hun algemene voorwaarden afstemmen op de Wet van Dam. Wanneer zij dit niet doen, kunnen klanten hun contract of abonnement na een stilzwijgende verlenging dagelijks direct opzeggen.

Mag ik nadat mijn abonnement stilzwijgend is verlengd op ieder moment opzeggen?

Ja, dankzij de Wet van Dam mag je na het stilzwijgend verlengen van je abonnement op ieder gewenst moment opzeggen. Verwacht overigens niet dat jouw abonnement ook direct eindigt, want er geldt altijd een opzegtermijn.

Geldt de Wet van Dam ook voor zakelijke contracten?

De Wet van Dam heeft vaak alleen betrekking op eenmanszaken, omdat zij in dezelfde positie zitten als consumenten. Als jouw bedrijf geen eenmanszaak is, geldt de Wet van Dam doorgaans niet. Je bent in dat geval gebonden aan de algemene voorwaarden.

Categorieën

  • Loterij
  • Goede doelen
  • Verzekering
  • Fitness
  • Krant & tijdschrift

Direct online opzeggen

Welke organisatie zoek je?

16.574 opzeggingen afgelopen 30 dagen - 4.421.562 opzeggingen in totaal

Direct online opzeggen

Welke organisatie zoek je?

16.574 opzeggingen afgelopen 30 dagen - 4.421.562 opzeggingen in totaal

Direct online opzeggen

Welke organisatie zoek je?

16.574 opzeggingen afgelopen 30 dagen - 4.421.562 opzeggingen in totaal

GreenOnline BV Gebruiksvoorwaarden

9.1 op basis van 7592 beoordelingen

Kiyoh